Plaća 2023

Plaća za 12/2022

Obračuna PDV-a od 01.12.2022