Uvod

Next

       Knjigovodstveni software InfoCentar je programski proizvod za kompletno vođenje knjigovodstva poduzeća i obrta. Proizvod je razvijen pomoću MS Visual Studia, napisan je u programskom jeziku C#, i koristi MS SQL Server (SQLExpress) bazu podataka. Program se stalno mijenja i prilagođava kako promjenama zakonske regulative, tako i zahtjevma korisnika. Budući da su promjene učestale iz praktičnih razloga objavljuju se prvo na web stranici www.info-centar.hr, a tek naknadno povremeno u sadržaju ovog dokuementa.


       Sama dokumentacija započinje sa objašnjenjem operativnog rada sa programom (pokretnje, unos, ispravljanje, snimanje i brisanje podataka). Nakon toga slijedi objašnjenje šifarnika (koji su zajednički za sve preostale dijelove programa), zatim slijedi objašnjenje financijskog, materijalnog i dijela obračuna plaće. Kasa (blagajna) je izdvojena iz financijskog i materijlnog knjigovodstva zato što može funkcionirati samostalno, pa takve korisnike koji koriste samo kasu ne želimo opterećivati sa njima nepotrebnim vezama i utjesajem kase na financijsko i materijalno knjigovodstvo.


       U Alatima su objašnjeni alati koji se koriste u okviru programa (komunikacija, arhiviranje, prijenosi podataka, i ostali).


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator