Cjenik usluga

Poštovani,

Navedeni cjenik je promijenjen i stupa na snagu 01. 03. 2022. godine.

CJENIK USLUGA

USLUGA MJ CIJENA
Obuka
Obuka korisnika za rad na programu InfoCentar (trajanje do najviše 1 sat) kom 100,00
Obuka korisnika za rad na programu InfoCentar (trajanje duže od 1 sat) sat 100,00
Ostala obuka vezana za rad na računalu sat 200,00
Održavanje (hardware/software) i nadogradnja programa
Rad servisera na terenu (hardware/software) (trajanje najviše do 1 sat) kom 100,00
Rad servisera na terenu (hardware/software) (trajanje duže od 1 sat, po započetom satu) sat 100,00
Rad servisera u servisu (hardware/software) sat 100,00
Održavanje programa (jednokratna nadogradnja) – nadogradnja prema zahtjevu korisnika (obračunava se prema utrošenom vremenu, ako nije prethodno dogovoreno drugačije), po započetom satu sat 100,00
Održavanje programa (jednokratna nadogradnja) – nadogradnja u svrhu prilagodbe zakonskim promjenama (obračunava se prema utrošenom vremenu, ovisno o stupnju složenosti nadogradnje) kom
Održavanje programa (kumulativna nadogradnja) – obuhvaća sve nadogradnje ugrađene u aktualnu verziju programa (do trenutka podnošenja zahtjeva za kumulativnom nadogradnjom). kom 300,00
Održavanje programa – Obrada podataka – utvrđivanje greške u unosu i/ili obradi podataka za koju je odgovoran korisnik, po započetom satu. sat 100,00
Otvaranje nove knjigovodstvene godine i prijenos početnog stanja
Za korisnike fiskalne blagajne* kom 300,00
Za korisnike knjigovodstvo obrtnika* kom 400,00 -500,00
Za korisnike knjigovodstvo poduzeća* kom 600,00-1000,00
Za knjigovodstvene servise – prema dogovoru*
*Prilikom otvaranja nove knjigovodstvene godine izvršava se i nadogradnja programa na aktualnu verziju i sve nadogradnje koje su uključene u verziju koja je aktualna u trenutku preuzimanja su uključene u cijenu otvaranja godine i ne naplaćuju se posebno.
Izlazak na teren i putni trošak
Izlazak na teren, obračunava se uz izvršeni rad kom 50,00
Putni trošak (za lokacije izvan Đakova) km 2,00
Instalacija/Reinstalacija operacijskog sustava (Windows-a)
Instalacija operacijskog sustava (Windows) bez povrata podataka kom 125,00
Instalacija i podešavanje programa InfoCentar kod (re)instalacije operacijskog sustava (do najviše 5 subjekata) kom 100,00
Instalacija i podešavanje programa InfoCentar kod (re)instalacije operacijskog sustava (više od 5 subjekata) kom 200,00
Povrat ostalih podataka kod (re)instalacije operacijskog sustava kom 100,00
Podešavanje e-mail klijenata kod re(instalacije) operacijskog sustava kom 50,00
Podešavanje perifernih uređaja (printer, skener…) kod (re)instalacije operacijskog sustava kom 50,00
Podešavanje elektroničkog servisa (e-porezna, fina, Internet bankarstva, mirovinsko, e-zdravstveno…) (do 2 kom) kod (re)instalacije operacijskog sustava, ukupno kom 100,00
Podešavanje elektroničkog servisa (e-porezna, fina, Internet bankarstva, mirovinsko, e-zdravstveno…) (više od 2 kom) kod (re)instalacije operacijskog sustava, ukupno kom 200,00
Podešavanje elektroničkog servisa (e-Trošarine) kod (re)instalacije operacijskog sustava kom 100,00
(Re)instalacija operacijskog sustava sa povratom podataka i podešavanjem svih perifernih uređaja, (re)instalacija i podešavanje programa InfoCentar i (re)instalacija i podešavanje svih elektroničkih servisa koje korisnik koristi kom 350,00
Napomena: U slučaju da zbroj svih pojedinačno izvršenih usluga prilikom (re)instalacije operacijskog sustava premašuje iznos od 350 kn, (re)instalacija se zaračunava u iznosu od 350 kn, neovisno o razlici.
Čišćenje računala od virusa i malicioznih programa
Čišćenje računala od virusa (trajanje do 1 sat) kom 100,00
Čišćenje računala od virusa (trajanje preko 1 sat), po započetom satu sat 200,00
Napomena: čišćenje računala od virusa u nekim slučajevima može rezultirati nemogućnošću nastavka normalnog funkcioniranja računala i u tom slučaju se mora pristupiti reinstalaciji operacijskog sustava. U slučaju kada se obračuna i naplati usluga reinstalacije operacijskog sustava (neuspješna) usluga čišćenja računala od virusa neće se naplatiti.
Umrežavanje računala
Umrežavanje računala (WorkGroup) (trajanje najviše do 1 sat) kom 150,00
Umrežavanje računala (WorkGroup) (trajanje više od 1 sat), po započetom satu sat 100,00
Arhiviranje podataka
Jednokratna izrada backup-a baze podataka na medij koji osigurava korisnik kom 100,00
Jednokratna izrada kopije ostalih podataka na medij koji osigurava korisnik sat 100,00
Svakodnevna automatska izrada backup-a baze podataka na našem serveru (korisnik se obvezuje osigurati rad izvorišnog računala i interneta u vremenu izrade kopije) mjes 150,00
Svakodnevna automatska izrada kopije ostalih (prethodno definiranih) podataka na našem serveru (korisnik se obvezuje osigurati rad izvorišnog računala i interneta u vremenu izrade kopije) mjes 150,00
Iznajmljivanje računala i opreme
Najam računala (trajanje najviše do 3 dana) kom 200,00
Najam računala (nakon isteka prva 3 dana) dan 50,00
Najam pisača (trajanje najviše do 3 dana) – uz najam laserskog pisača kupac kupuje novi odgovarajući toner kojeg po isteku najma zadržava) kom 100,00
Najam pisača (nakon isteka prva 3 dana) dan 50,00
Napomena: Najam računala i opreme zbog osiguranja neometanog rada korisnika koji je uzrokovan kvarom računala i/ili opreme unutar garancijskog roka za računala/opremu kupljenu od Info-Centra j.d.o.o. ne naplaćuje se
Održavanje funkcioniranja elektroničkih servisa
Instalacija/Nadogradnja Jave kom 100,00
Utvrđivanje uzroka problema u radu elektroničkog servisa (e-porezna, fina, Internet bankarstva, mirovinsko, e-zdravstveno…) bez obzira na uspješnost ishoda pokušaja otklanjanja problema kom 100,00
Utvrđivanje uzroka problema i otklanjanje problema u radu elektroničkog servisa (e-porezna, fina, Internet bankarstva, mirovinsko, e-zdravstveno…) kom 100,00
Održavanje i podrška korištenjem programa za udaljeni pristup (TeamViewer, AnyDesk i sl.)
Udaljena podrška za rad na računalu (ukupno spajanje u trajanju do 10 minuta) kom 50,00
Udaljena podrška za rad na računalu (ukupno spajanje u trajanju većem od 10 minuta) kom 100,00
Napomena: Udaljena podrška koje se odnosi na isti uzrok/razlog unutar jednog radnog dana se zbraja i ukupno trajanje se smatra jednom obračunskom jedinicom
Telefonska podrška i konzultacije
Telefonska podrška korisniku (konzultacije) za rad na programu InfoCentar, podrška za rad elektroničkih servisa i svaka druga podrška vezana za rad na računalu (u ukupnom trajanju do 15 minuta u jednom danu) kom 50,00
Napomena: Ova usluga telefonske podrške korisniku neće biti zaračunana ako je u istom danu izvršena i zaračunana bilo koja druga usluga iz ovog cjenika
Telefonska korisniku (konzultacije) za rad na programu InfoCentar, podrška za rad elektroničkih servisa i svaka druga podrška vezana za rad na računalu (u ukupnom trajanju preko 15 minuta u jednom danu) sat 100,00
Napomena: Podrška u radu sa programima InfoCentar putem e-mail poruka se ne naplaćuje. Osim slanja e-mail poruka putem standardnih e-mail klijenata, poruke možete slati i putem SMS-a i Vibera. Na e-mail poruke odgovaramo u prvom slobodnom terminu. E-mail adresa za slanje upita je kresimir.infocentar@gmail.com, Viber i SMS – 091 281 25 99.
Ostalo
Rad programera sat 200,00
Sve ostale usluge koje nisu navedene u ovom cjeniku, a ulaze u područje rada Info-Centra j.d.o.o. obračunavaju se prema unaprijed utvrđenom iznosu uz poseban prethodni dogovor između naručitelja i InfoCentra j.d.o.o. kao izvršitelja.

 NAPOMENA: Cijene navedene u tablici su bez uračunatog PDV-a.

Izlazak na teren i putni trošak

Za svaki izlazak na teren uz izvršenu uslugu biti će naplaćena stavka izlaska na teren iz cjenika. Za sve lokacije izvan Đakova obračunava se i putni trošak.

ODABIR VRSTE PODRŠKE

Korištenje usluge telefonske podrške će se naplatiti prema cjeniku. Napominjemo da Vam je dostupna i besplatna usluga podrške putem E-mail-a, Viber i SMS poruka na koje ćemo odgovoriti u prvom raspoloživom terminu.

Besplatnu podršku moguće je dobiti putem adrese kresimir.infocentar@gmail.com, Viber i SMS na 091 281 25 99.

Radno vrijeme

Sve usluge izvršene izvan redovnog radnog vremena (pon – pet od 08:00 do 16:00) radnim danom biti će uvećane za 100%. Sve usluge izvršene vikendom i praznikom biti će uvećane za 200%. Izvršavanje usluga izvan redovnog radnog vremena ovisi o raspoloživosti dežurnog servisera i drugim okolnostima i ne preuzimamo nikakvu odgovornost i obvezu izvršenja istih u tom razdoblju (osim kod korisnika koji imaju sklopljen Ugovor o održavanju u kojem je drukčije dogovoreno).

Fakturiranje

Za neke usluge manje vrijednosti zbog pojednostavljivanja knjiženja i plaćanja usluga u nekom slučajevima može doći do izdavanja zbirnog računa za određeno razdoblje (uz pripadajuću specifikaciju naloga u prilogu).

Ugovoreno mjesečno održavanje

Kod nekih korisnika primjena ovog cjenika može dovesti do povećanja troška održavanja (hardware-a i/ili software-a). Takve korisnike upućujemo da se obrate i informiraju o mogućnosti sklapanja ugovora o mjesečnom održavanju kako bi smanjili troškove održavanja budući da će se stavke iz ovoga cjenika dosljedno primjenjivati. Također, sklapanjem ugovora ulazite u prvu kategoriju korisnika u smislu određivanja prioriteta kod dodjele termina za izvršenja svih usluga održavanja.

Promjena cijena

Cijene izvršenja usluga iz ovog cjenika za određenu prigodu podložne su promjenama uz poseban prethodni dogovor između naručitelja i InfoCentra j.d.o.o. kao izvršitelja. InfoCentar j.d.o.o. zadržava pravo promjene ovog cjenika bez prethodne najave. U slučaju promjene cjenika novi cjenik će biti objavljen na našoj web stranici.

Uskraćivanje izvršavanja usluga

InfoCentar j.d.o.o. zadržava pravo uskraćivanja izvršavanja usluga iz ovog cjenika svim poslovnim partnerima koji imaju dug prema InfoCentru j.d.o.o. čiji je rok plaćanja veći od 60 dana.

Mjesečno održavanje

Korisnici koji imaju ugovore o održavanju imaju posebne pogodnosti, te poseban cjenik. Korisnici mjesečnog održavanja imaju prioritet u otklanjanju bilo kojeg kvara.

  • Nadogradnja ili popravak Info-Centar POS programa
  • Nadogradnja ili popravak Info-Centar knjigovodstvenog programa
  • Odgovaranje na postavljena pitanja korisnika – telefonski.
  • Savjetovanje u rješavanju poslovnih problema sa kojima se korisnik susreće prilikom korištenja programa
  • Pružanje telefonske podrške tijekom trajanja ugovora o održavanju
  • Pružanje podrške putem daljinskog spajanja na računalo
  • Rješavanje problema (HW/SW)